GDPR pre vás znamená nie len mať vypracovaný projekt na ochranu osobných údajov podľa GDPR, ale aj väčšiu zodpovednosť, nakoľko štatutár/riaditeľ je priamo zodpovedný za to, že počítačová sieť jeho firmy/organizácie nemôže byť zneužitá, resp. že prijal „primerané bezpečnostné opatrenia“. Takýmto opatrením je aj spracovanie dokumentácie k existujúcej PC sieti! Analýza priamo u Vás nie je náročná a pri spracovaní podkladov je cena za aktívny prvok siete t.j. počítač, router, atď. len 3€. Pritom základná cena za spracovanie podkladov, o ktoré sa môžete oprieť vrátané odporúčaní stojí len 33€ (takže presne viete cenovú náročnosť). Pritom si splníte nie len zákonnú povinnosť, ale zároveň aj zistíte ako na tom vlastne aktuálne ste.

...analýza malej učebne s 9 PC trvá približne 1 čh!

Viac informácií o ochrane spracovávaných údajov Info GDPR
0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Nezostáva veľa času. Ak ste odoslali formulár, kliknite dole na obrázok spoločnosti, ktorá profesionálne vyrieši vaše zákonné povinnosti.

Čo je GDPR ?

  • Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov. Nahradí platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nariadenie nadobúda účinnosť 25. mája 2018. Týka sa všetkých subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje, nakoľko ich potrebujú spracovávať (napr. aj adresu klienta pre doručenie odpovede na poštu a to aj keď ide len o meno alebo email)!

 

GDPR

Každá firma na Slovensku musí spĺňať GDPR. Z Bruselu prišlo nové nariadenie implementujúce ochranu osobných údajov. Účinnosť novej legislatívy General Data Protection Regulation (GDPR) platí od 2018, a vzhľadom na komplexnosť zmien je potrebné splniť si zákonnú povinnosť, inak aj vám hrozia astronomické pokuty!  BEZPLATNÉ informácie pre každú právnickú osobu, podnikateľa SZČO či organizáciu alebo subjekt s prideleným IČO - klikite!

BEZPLATNÉ informácie pre každú právnickú osobu, podnikateľa SZČO či organizáciu alebo subjekt s prideleným IČO