Všetky ceny sú uvedené bez DPH – chcete individuálne riešenie -> kontaktujte nás!

1. Počítačová bezpečnosť (cyber security)

 • Zabezpečenie funkčnosti počítačového systému: siete, aktívnych sieťových zariadení a serverov v vo firemnej sieti v rámci SLA (service level agreement, t.j. dohoda o úrovni poskytovaných služieb)
  • pohotovosť v pracovné dni do 15:00 so začiatkom riešenia do 48h od nahlásenia … od 99€/mes. (do 1 hod vzdialená správa)
  • pohotovosť v pracovné dni nonstop so začiatkom riešenia do 24h od nahlásenia … od 149€/mes. (do 3 hod vzdialená správa)
  • pohotovosť v nonstop so začiatkom riešenia do 24h od nahlásenia … od 249€/mes. (do 5 hod vzdialená správa)
  • prioritné riešenie so začiatkom do 4 hodín od nahlásenia 24/7/365 … od 399€/mes. (do 5 hod vzdialená správa alebo  v prípade potreby do 1 h onsite servis)
  • prioritné riešenie so začiatkom do 4 hodín od nahlásenia 24/7/365 … od 799€/mes. (do 10 hod vzdialená správa alebo  v prípade potreby do 4 h onsite servis)

 

 • Audit výpočtovej techniky 
  • úvodné stretnutie – konzultácia za účelom analýzy stavu zabezpečenia lokálnej PC siete … od 25€ za začatú čh (+cestovné náklady)
   • konzultácia je BEZPLATNÁ, pri podpise zmluvy SLA s viazanosťou na 24 mesiacov (do 1 mesiaca od stretnutia).
  • analýza stavu bezpečnosti – vyplnenie vstupnej dokumentácie … od 25€ za začatú hodinu analýzy
  • vypracovanie dokumentácie a zistenie výsledného stavu úrovne zabezpečenia (vrátane odporúčaní) … od 33€ + 3€ za každý aktívny prvok siete
  • spracovanie kompletného zabezpečenia v rámci GDPR – implementácia produktov
   • šifrovanie adresárov … od 50€ jednorazovo na jeden PC alebo pravidelný audit … od 25€ za každý PC obsahujúci citlivé údaje
   • dvojzložková autentifikácia  … od 60€ jednorazovo na jeden PC alebo pravidelný audit … od 30€ za každý PC obsahujúci citlivé údaje
   • overenie aktuálneho súladu s nariadením GDPR podľa ESET … od 50€ (vrátane registrácie k prístupu k novinkám ESET)

 

 • Servisný zásah 
  • vzdialená správa
   • pre partnerov (zmluva SLA) 
    • 25€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne – senior IT špecialista
    • 16€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne – junior IT špecialista
    • pre neziskové organizácie poskytujeme fixnú zľavu -20%
   • na základe online objednávky (bez zmluvy SLA)
    • 50€/začatá hod – senior IT špecialista
    • 25€/začatá hod – junior IT špecialista
  • onsite servis u zákazníka (pre zmluvných partnerov bez cestovných nákladov)
   • pre partnerov (zmluva SLA) 
    • 50€/začatá hod, resp. vrámci SLA bezplatne – senior IT špecialista
    • 25€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne – junior IT špecialista
   • na základe online objednávky (bez zmluvy SLA, + cestovné náklady)
    • 99€/začatá hod – senior IT špecialista
    • 49€/začatá hod – junior IT špecialista

 

 • Pravidelný servis – revízia/audit (naplánovaný servis viac ako 7 dní vopred) – zľava 20%

 

2. Programátorské práce

 • PROGRAMOVANIE WEBSTRÁNOK
  • individuálna ponuka na základe potrieb zákazníka
   • zmena webstránky na prehľadnú, konfigurovateľnú a SEO optimalizovanú webstránku … od 2.000€ do 20.000€
   • stránky postavené na systémoch CMS a responzívnom dizajne … od 1.000€ do 10.000€ 
   • programované stránky one-page (ŠTART) … od 500€ do 5000€
  • príprava podkladov pre webstránku nad rámec dohodnutého rozsahu
   • príprava textov – copywriting, redaktorská činnosť … od 25€/normostranu
   • revízia textov – redaktorská činnosť … od 5€/normostranu
   • príprava obrázkov (fotenie/fotobanka, editácia) … od 15€/fotografiu
   • publikovanie a indexácia na webe … od 5€/normostranu 

 

 • DOPLNENIE WEBSTRÁNOK
  • doplnenie webstránky do nami dodávaného webu … od 25€
  • doplnenie webu do existujúcej webstránky zákazníka … od 50€
  • doplnenie alebo oprava/úprava webstránky … BEZPLATNE (v rámci maintenance, max. 1 hod/mesiac)

 

 • LANDING PAGE (predajná stránka)
  • grafické spracovanie 3x 2 obrázky alebo popisky … od 99€
  • základný rozsah 3x CTA (Call to action) tlačidlá +3x formulár … od 99€
  • vytvorenie 3x formulár … od 99€

 

 • MAINTENANCE (údržba)
  • základná údržba webu, zabezpečenie chodu a pôvodnej funkcionality (v rámci možností, nových technológií a zabezpečenia) … od 1% z ceny webu mesačne (min. 19€)
  • údržba webu vrátane publikovania dodaných podkladov … od 2% z ceny webu mesačne (min. 49€)
  • údržba webu + publikovanie + aplikovanie inovácií a mesačná modernizácia webu (optimalizácia modulov) … od 3% ceny webu mesačne (min. 69€)

 

3. Reklamná činnosť

 • PPC kampaň Google
  • nastavenie kampane (max 3 reklamné skupiny) – START /odporúčaná doba 3 a viac mesiacov/
   • nastavenie, analýza KW – jednorazovo … od 99€
   • správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 150€ + kredit google (do 150€)
  • nastavenie 3 kampaní (cca 3 reklamné skupiny) – BASIC /pre navýšenie objednávok/
   • nastavenie, analýza KW – jednorazovo … od 199€
   • správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 300€ + kredit google (do 300€)
  • nastavenie 9 kampaní (cca 3 reklamné skupiny) – OPTIMAL /pre efektívne zvýšenie dopytov/
   • nastavenie, analýza KW – jednorazovo … od 299€
   • správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 450€ + kredit google (do 450€)
  • zvýšenie účinnosti navýšením kreditu google (viac ako 15€/deň) poplatok za správu kampaní od 15€/deň
  • zvýšenie počtu reklám v rámci balíčka/nová kampaň + 50% z ceny balíčka
  • zmena pozície kľúčového slova vo vyhľadávaní na žiadosť klienta … od 99€

 

 • FACEBOOK
  • správa profilu od 99€/mes.
   • zvýšenie popularity (LIKE)
   • pravidelný post 1x týždenne
   • komunikácia s fanúšikmi
   • denná kontrola statusov
   • platený post od 99€ za správu a vyhodnotenie + kredit FB do 100€ (+ individuálna analýza výhodnosti pred objednávkou BEZPLATNE)
  • súťaž od 99€ + kredit od 50€
   • príprava
   • spracovanie jednoduchej grafiky
   • zacielenie
   • sledovanie a korekcie účinnosti pre max. efektivitu
   • vyhodnotenie
   • individuálna cena za oslovenie výhercu/-ov/ a odovzdanie cien (na požiadanie a v rámci našich možností)
  • aktívna správa FB – 100% využitie sociálnej siete
   • od 200€/mesiac (+ mesačný reporting)
    • vrátane postovania 2x týždenne (v zmysle uzatvorenej zmluvy)
   • + Instagram od 50€/mesiac

 

 • EMAIL MARKETING
  • aktívna správa email marketingu … od 500€/mes.
  • zbieranie nových mailový kontaktov prostredníctvom webových formulárov … individuálne

4. Ochrana firemných dát a osobných údajov – GDPR

 • zabezpečenie dodania bezpečnostného projektu … individuálne (zistiť cenu ihneď)
 • zabezpečenie dodania projektu pre kamerové systémy (od 5 kamier + 1 lokálny záznam) … od 149€
 • zabezpečenie auditu počítačovej siete pre GDPR (v zmysle prijatia primeraných bezpečnostných opatrení)
  • Dokumentácia po audite počítačovej siete, vrátane odporúčaní … od 33€
   • Spracovanie informácií k aktívneho prvku siete – počítač, server, router, atď. … 3€/ks

5. Doplnkové služby

 • cestovné náklady podľa vzdialenosti servisu od sídla našej spoločnosti (M. Mišíka 10407/ 12, 971 01 Prievidza) … 0,5€/km
  • B.Bystrica … 64km – 32€
  • Bratislava … 185km – 92,50€
  • Košice … 284km – 142€
  • Nitra … 81km – 40,50€ 
  • Trenčín … 65km – 32,50€
  • Žilina … 63km – 31,50€
  • Zvolen … 64km – 32€